Thông tin liên hệ
Khách hàng gửi liên hệ tới Phòng Khám Đông Y Trần Sưởng Lâm .
Địa chỉ : 302 Đỗ Ngọc Thạnh ,Phường 4 ,Quận 11 ,Thành Phố Hồ Chí Minh .
Điện Thoại : (08) - 38 554 553 0908 381 888 .
Email :transuonglam@yahoo.com .
Góp ý kiến
180988